Byggnadsinventering 1975

Ovan, bild från 1970-talet, ur Arboga innerstad, en studie av bebyggelsen av Susanne Lindhagen och Peter Thagaard.

Byggnadsinventering 1975 ur Arboga innerstad, en studie av bebyggelsen av Susanne Lindhagen och Peter Thagaard.