Kartor

Ekonomiska kartan från 1962, blad 10G 7a, Arboga.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arboga 1864-67, Häradskartan.

 

 

 

 

 

 

Kartan visar kvartersindelning i Arboga, ur Arboga innerstad, en studie av bebyggelsen av Susanne Lindhagen och Peter Thagaard.