Äldre dokument

Grindbergatullen 9 eller Storgatan 67, vid tiden omkring 1877-78, då kallat Strömsborg. Observera den dåtida färgsättningen. Under, baksidan med text.