Köpingstullen 10

Fastigheten på Östra Nygatan 2b, Köpingstullen 10 i Arboga, kallas Glasbruksvillan och uppfördes som tjänstebostad och kontor åt disponent Rickard Jonsson på det gamla Glasbruket i Arboga.

Den är i nyklassicistisk stil, ritad av stadsingenjör Olof Käck, troligen 1882. Käck fick uppdraget av Rickard Jonsson som flyttade in med hustrun Augusta, sonen Georg samt fem döttrar.

Genomgripande förstärkningsarbeten i grunden   samt en ombyggnad interiört gjordes omkring 1945 . Från byggnadstiden finns fem kakelugnar bevarade. Dessutom är dörrar, dörrfoder, fönsterfoder och golvlister i orginal. Fastigheten har rik stuckdekor utvändigt, och är exteriört välbevarad med bl a en imponerande glasveranda i två våningar.

Fasaden målades 1970 med en tät plastfärg som gav stora skador på den bakomliggande putsen med putssläpp som följd. Plastfärgen har mödosamt tagits bort och ersatts med ren kalkfärg. Plåttaket har ersatts med ett nytt. Fönstren är ursprungliga och målade med linoljefärg. Byggnadsantikvarie Anders Franzén har varit rådgivande vid restaureringen.

Mellan 1990 och 2006 ägdes den av Lars Torstensson genom Flaxe Förvaltning KB. Tidigare ägare var Gunder Forslund.