Grindbergatullen 9

Huset på Storgatan 67, Grindbergatullen 9 i Arboga, har kallats Strömsborg, eller Margarinfabrikörens hus och är troligen uppfört 1872.

Arboga margarinfabrik startade sin verksamhet 1887. Mellan 1872-1911 ägdes huset av margarinfabrikören och grosshandlaren Herman Husberg. Huset övergår i Arboga kommuns ägo, som ombildar och bryter ut fastigheterna till fristående ABO, Stiftelsen Arboga bostäder. Fastigheten förvärvades 2006.